خدمات خودرو امین باخدماتPDRاحیای رنگ صفرشویی با مواد نانودر خدمت شما عزیزان می باشد.

صفرشویی خودرو
صفرشویی خودرو به معنای تمیز کردن خودرو با استفاده از روشی که به روش صفرشویی معروف است، است. این روش شامل شستشوی سطح خودرو با آب و مواد شوینده‌ای است که برای این منظور طراحی شده‌اند.
صافکاری PDR
صافکاری PDR به معنای صاف کردن خودرو با استفاده از روش PDR (Paintless Dent Repair) است. این روش برای حذف خدشه ها و دیگر آسیب های سطحی بدون نیاز به رنگ آمیزی مجدد استفاده می شود.
0
صافکاری PDR
0
لیسه گیری
0
صفر شویی
0
احیای رنگ و سرامیک
۱. صرفه‌جویی در وقت: در این روش، تعمیرات بدون نیاز به باز و بسته کردن قطعات بدنه و بدون نیاز به کاهش کیفیت رنگ، انجام می‌شود. به همین دلیل، زمان تعمیر خودرو به شدت کاهش می‌یابد و می‌توان برای تعمیر خودروی خود وقت و هزینه‌ای کمتر را صرف کرد.
۲. هزینه‌های کمتر: با توجه به اینکه در این روش نیاز به تعویض قطعات بدنه نیست، هزینه‌های تعمیر خودرو به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، با توجه به اینکه تعمیرات انجام شده با این روش بدون تغییر در رنگ و پوشش بدنه خودرو انجام می‌شود، هزینه‌های مربوط به رنگ آمیزی و رنگ‌افزودنی نیز کاهش می‌یابد.
۳. حفظ ارزش خودرو: در این روش، خودرو با توجه به اینکه تعمیرات تنها بر روی خسارات سطحی انجام می‌شود، ارزش خودرو حفظ می‌شود و به دلیل عدم تغییر در رنگ و پوشش بدنه، خودرو به شرطی که تعمیرات به درستی انجام شود، به حالت اولیه خود باز می‌گردد.
۴. حفظ محیط زیست: با توجه به اینکه در این روش نیاز به تعویض قطعات بدنه نیست، پس از تعمیرات میزان زباله تولید شده به شدت کاهش می‌یابد و این باعث حفظ محیط زیست می‌شود.
1 - خودرو به طور اساسی تمیز می شود زیرا تمام نواحی اتومبیل نظافت می شود در نتیجه دیر به دیر به کارواش برای نظافت نیاز می شود.

2 - در صفرشویی اتاق خودرو با جارو شارژی تمیز می شود در نتیجه هیچ گونه آلودگی در خودرو باقی نمی ماند.
 

3 - در صفرشویی خودرو با استفاده از مواد نانو آلودگی تا چند هفته جذب نمی شود.